Wieczory rodzinne – czasopismo ilustrowane

Koń jest stworzeniem niezmiernie wrażliwym i odczuwa żywo zarówno srogość, gniew i krzyki, jak dobroć i pieszczotliwość,

Wieczory rodzinne – czasopismo ilustrowane